Valberedningens förslag
till årsmötet 26/2 2022
Förslag och synpunkter lämnas till styrelsen
via mail senast 15/12, tibrobk@gmail.com


Ordförande   
Mats Andersson
Omval 1 år t.o.m 2023, Motförslag kan läggas

Sekreterare
Sofia Lindahl
Kvarstår 1 år t.o.m 2023, Ej föremål för val

Kassör
Maria Wilhelmsson
Omval 2 år t.o.m 2024, Motförslag kan läggas

Ledamot
Maria Liimatainen
Kvarstår 1 år t.o.m 2023, Ej föremål för val

Ledamot
Lars Bergström
Nyval 2 år t.o.m 2024, Motförslag kan läggas

Suppleant
Åse Forsgren
Kvarstår 1 år t.o.m 2023, Ej föremål för val

Suppleant
Jenny Ekman, nyval 2 år t.o.m 2024, Motförslag kan läggas

 

Revisor
Magnus Börjesson, omval 1 år t.o.m 2023

Revisorsuppleant
Siv Hamström, omval 1 år t.o.m 2023

 

Valberedning, sammankallande
Förslag kan läggas

Valberedning
Niklas andersson, kvarstår 1 år, Ej föremål för val 

Valberedning

Förslag kan läggas

Styrelse och förtroendeuppdrag 2021

Styrelsen nås via e-post till tibrobk@gmail.com


Ordförande
Mats Andersson

Tel: 0708477491

Vice ordförande

Tilda Kämmelin

Sekreterare

Sofia Lindahl


Kassör

Maria Wilhelmsson

Ledamot

Maria Liimatainen

Suppleant

Åse Forsgren

Suppleant

Kerstin KarlssonValberedning

Anna-Lena Holm

Niklas AnderssonAgilitykommitté
Sammankallande:


Kommitté för instruktörer & kurser
Sammankallande:


Trivselkommitté
Sammankallande:


Anläggningskommitté
Sammankallande:


Ägare: Sophie Viotto Hund: Mace

Styrelsen & förtroendeuppdrag 2021

MATS

ORDFÖRANDE


SOFIA

SEKRETERARE


KERSTIN

SUPPLEANT


MAGNUS

REVISOR


SOPHIE

INSTRUKTÖR


TILDA

VICE ORDFÖRANDE


MARIA

LEDAMOT


ANNA-LENA

VALBEREDNING


SIV

REVISORSUPPLEANT


LINNÉA

INSTRUKTÖR


MARIA

KASSÖR


ÅSE

SUPPLEANT


NIKLAS

VALBEREDNING


ANNA-LENA

INSTRUKTÖR AGILITY