Styrelse och förtroendeuppdrag 2021

Styrelsen nås via e-post till tibrobk@gmail.com


Ordförande
Mats Andersson

Tel: 0708477491

Vice ordförande

Tilda Kämmelin

Sekreterare

Sofia Lindahl


Kassör

Maria Wilhelmsson

Ledamot

Maria Liimatainen

Suppleant

Åse Forsgren

Suppleant

Kerstin KarlssonValberedning

Anna-Lena Holm

Niklas AnderssonAgilitykommitté
Sammankallande:


Kommitté för instruktörer & kurser
Sammankallande:


Trivselkommitté
Sammankallande:


Anläggningskommitté
Sammankallande:


Ägare: Sophie Viotto Hund: Mace

Styrelsen & förtroendeuppdrag 2021

MATS

ORDFÖRANDE

Snart kan du läsa lite om Mats här.

SOFIA

SEKRETERARE

SNart kan du läsa om Sofia här.

KERSTIN

SUPPLEANT

Snart kan du läsa om Kerstin här.

MAGNUS

REVISOR

Snart kan du läsa om Magnus här

SOPHIE

INSTRUKTÖR

Snart kan du läsa om Sophie här

TILDA

VICE ORDFÖRANDE

Snart kan du läsa om Tilda här.

MARIA

LEDAMOT

Snart kan du läsa om Maria här.

ANNA-LENA

VALBEREDNING

Snart kan du läsa om Anna-Lena 

SIV

REVISORSUPPLEANT

Snart kan du läsa om Siv här

LINNÉA

INSTRUKTÖR

Snart kan du läsa om Linnéa här

MARIA

KASSÖR

Snart kan du läsa om Maria här.

ÅSE

SUPPLEANT

Snart kan du läsa om Åse här.

NIKLAS

VALBEREDNING

Snart kan du läsa om Niklas här.

ANNA-LENA

INSTRUKTÖR

Snart kan du läsa om Anna-Lena