Vår adress:
Pökan hörnet, 54334 Tibro

Telefon: 0721-8166 66

Så här kör du för att komma till oss.

Från Skövde:

Ta höger från V49 in på V201, Fågelviksleden (Vid MIO)
Ta höger in på Hörnebovägen, skyltat mot Hörnebo
Kör ända fram till T-korset, ta då vänster (Kyrkefallavägen)
Kör rakt fram i ca 0.7 km, sväng höger in på Granelundsgatan
Efter ca 30 meter, följ den lilla grusvägen som går rakt fram.
Sväng vänster vid hundskylten (schäfer med tjänstetecken).
Följ grusvägen tills den tar slut. Framme vid ”Hörnet”

Från Karlsborg:

Sväng av vänster från V49 in på V201, Fågelviksleden (Vid MIO)
Ta höger in på Hörnebovägen, skyltat mot Hörnebo
Kör ända fram till T-korset, ta då vänster (Kyrkefallavägen)
Kör rakt fram i ca 0.7 km, sväng höger in på Granelundsgatan
Efter ca 30 meter, följ den lilla grusvägen som går rakt fram.
Sväng vänster vid hundskylten (schäfer med tjänstetecken).
Följ grusvägen tills den tar slut. Framme vid ”Hörnet”

Från Hjo:

Sväng av från V194 mot Tibro,
Ta vänster in på Kyrkefallavägen (precis före Kyrkefalla kyrkan)
Kör ca 1.4 km, ta vänster in på Granelundsgatan (Efter SA Möbelfabrik)
Efter ca 30 meter, följ den lilla grusvägen som går rakt fram.
Sväng vänster vid hundskylten (schäfer med tjänstetecken).
Följ grusvägen tills den tar slut. Framme vid ”Hörnet”


Telefon: 0721-8166 66

Plusgiro: 68962-0
Swish: 0721-6415 30

Copyright © All Rights Reserved